Wednesday, May 26, 2010

EXPLOSIVE ENCOUNTER: TUTONG

May lugar dito sa Brunei, ang tawag ay "TUTONG."

Mini-thoughts:

1. Kung tatanggalin ang letrang "T" bago ang lettrang "U," ano ang kasagutan?

2. Sa bayan ng Tutong, mahilig din kaya sila sa kaning Tutong?

No comments:

Post a Comment

ShareThis