Thursday, October 17, 2013

DE-STRESS


It has been windy for the past days. There were times that I felt I will be blown away and so I need to hold on to a tree or a pole. Thank goodness, here I am, still thriving!

One thing is for sure in Melbourne. The weather is simply bipolar. Sometimes it's sunny and warm, and sometimes it's just wet and cold. This is fascinating eh.Despite checking my weather app and wearing the "hopefully right clothes" to fit the weather, still, I usually end up saying "What did just happen?" From a cold and windy morning, here comes the afternoon with a warm breeze. So in times like this, I remove the other layer of my "I thought it's cold" outfit. One of my other options in Melbourne's misbehaved and erratic weather is to bring an extra jacket. You never know when and where the cold wind will hit you.

The past days have been challenging for me. There's the "metaphorical wind" that blows me away. It's not that I have a "major major" problem, but I just felt that my body is saying that "I'm a bit exhausted". Quantify a bit? Can? I guess my "exhaustion" is caused by too much reading and not really imbibing the art of relaxation. For that, I've assessed myself and I've thought of some stress busting tips to help me combat my "exhaustion". Let's do this!

Monday, October 14, 2013

"INAY KO PO!"

Ang pangingibang bansa ang aking inspirasyon sa pagsulat ng kuwentong pambatang ito. Ibinabalik ko ang pagsisiwalat ng karanasan sa mga tahanan na nasa Pilipinas ang mga magulang at anak. Ano kaya ang kanilang pinagdadaanan sa kabila ng "magandang buhay" na ibinebenta ng pag-a-abroad? Tuklasin natin sa kuwentong pinamagatang, "Inay ko po!"


Sunday, October 13, 2013

"KRUSADA"

Mula sa temang "tahanan", nais kong ibahagi ang tula para sa 2013 Saranggola Blog Awards. Sa kasalukuyang panahon, ang pakahulugan sa "tahanan" ay nagbago na. Hindi lamang ito lumilihis sa tradisyunal na depenisyon ng tahanan bilang komposisyon ng mag-anak, kundi bilang isang unit sa lipunan, ang tahanan ay binago na rin ng tadhana at higit pang modernisasyon. Alay ito sa libo-libong tahanan na binago ng higit na "kawalan" sa bayang sinilangan. Sana ay maibigan niyo ang aking tula.

ShareThis