Sunday, October 13, 2013

"KRUSADA"

Mula sa temang "tahanan", nais kong ibahagi ang tula para sa 2013 Saranggola Blog Awards. Sa kasalukuyang panahon, ang pakahulugan sa "tahanan" ay nagbago na. Hindi lamang ito lumilihis sa tradisyunal na depenisyon ng tahanan bilang komposisyon ng mag-anak, kundi bilang isang unit sa lipunan, ang tahanan ay binago na rin ng tadhana at higit pang modernisasyon. Alay ito sa libo-libong tahanan na binago ng higit na "kawalan" sa bayang sinilangan. Sana ay maibigan niyo ang aking tula.


"KRUSADA"
Sa Panulat ni Earvin Charles B. Cabalquinto

Sa kung saan kami naroroon ay walang katiyakan
Estado namin ay pinagsapalaran dahil sa bayang hitik sa kawalan.
Ang pagpapalaot ang aming naging sandigan.
Bumubulong sa kalangitan.
Nangungusap na darating ang balang araw.
Pansagwan ay abot kamay.
Handang saklolohan ang di mawaring tahanan.

Ang paglisan ay pagbuburol ng kahinaan.
Kakarampot na pag-asa ay isinilid sa maleta.
Ikinandado ang lungkot.
Kinalimutan ang panganib.
Walang lakas ng alon ang maaaring tumibag.
Sa animo'y bakal na pakikipagsapalaran.
Para sa tahanang iniwan sa kabilang dulo ng mundo.

Kung dadalawin man ng kalungkutan ay tataghoy sa kawalan.
Pangungulila ay iibsan sa pagdampi ng palad sa liham.
Mga daliri ay magtatampisaw.
Mga mata'y sisid sa lukot na larawan.
Ang ngiting nasisilayan ay pagpapalaya.
Ang pagkabangungot pala ay natatakasan paminsan-minsan.

Ang mga Diyos ay wala sa kalangitan.
Ang mga diyos-diyosan ay naninirahan sa mga natatagong isla.
Nasisilip nila ang aming pangungulila.
Nakikinabang sa bawat mabibingwit.
Ang mundo ang kanilang tahanan.
Kami naman ay pain sa banyera ng pagkagahaman.

Walang hangganan ang pagpapalaot.
Hanggang ang pagkalam ng sikmura ay dumadagundong.
Sa kawalan kami ay maninirahan.
Panay ang pagpapakawala ng kahibangan sa gabi.
Umaasa.
Nagbabakasakali.
Tahanan ay muling mahagkan.
Doon sa karagatang diyos ang tagapagtakda ng aming kapalaran.
 
Ito ang aking opisyal na lahok sa Saranggola Blog Awards 2013. 

1 comment:

ShareThis